Banu si Asociatii

Experienta

Drept Fiscal

Sistemul fiscal din Romania este un domeniu complex si in continua schimbare. Atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice au nevoie de sprijin pentru a cunoaste, a interpreta si aplica legislatia fiscala. Pentru a raspunde acestei nevoi, BANU & ASSOCIATII  ofera clientului asistenta juridica optima pentru evitarea efectelor negative ce pot aparea in urma interpretarilor eronate ale legislatiei, pentru reducerea obligatiilor fiscale, pentru evitarea dublei impuneri, precum si pentru apararea drepturilor incalcate de autoritati.

BANU & ASSOCIATII ofera consultanta juridica atat persoanelor fizice, cat si celor juridice. In ceea ce priveste serviciile legale acordate persoanelor juridice, suntem specializati in: elaborarea de structuri pentru eficientizarea sistemului de taxare a companiei si in conceperea de scheme pentru reducerea impozitelor si taxelor, in elaborarea de strategii in ceea ce priveste taxarea implicata de procesele de achizitii, fuziune si divizare, in problematica fiscala a preturilor de transfer, in impozitarea veniturilor cu retinere la sursa si aspectele complexe ale aplicarii tratatelor pentru evitarea dublei impuneri incheiate de Romania cu celelalte state, in taxe vamale, accize, taxa pe valoare adaugata, taxe pe proprietate, alte impozite si taxe locale.

Pentru clientii persoane fizice acordam consultanta in ceea ce priveste impozitul pe venit in domeniul taxelor pe proprietate si a celorlalte impozite si taxe locale.

Asistenta juridica prestata in acest domeniu include redactarea de opinii juridice, de memorii si contestatii, precum si reprezentarea in fata autoritatilor publice si a instantelor de judecata.

Avocati experti:

Oana Elena Nasta – Partener oana.nasta@brnlegal.ro