Banu si Asociatii

Politică de confidențialitate

cu privire la protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre
BANU & ASOCIATII SCPA

1. DESPRE NOI

BANU & Asociaţii SCPA (in continuare „BANU & Asociaţii ”) cu sediul profesional în Bucureşti, Str. Ion Luca Caragiale, nr. 35, Sector 2 si birou de lucru in Bucuresti, Strada Alexandru Philippide, nr. 14 A, Sector 2, CIF RO26439256 este operator de date personale in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

In aceasta calitate, BANU & Asociaţii  va efectua toate demersurile necesare pentru ca datele personale pe care le colecteaza prin intermediul site-ului www.brnlegal.ro (in continuare „Website”) sa fie pastrate cu respectarea tuturor drepturilor care le revin persoanelor vizate, conform legii.

Totodata, BANU & Asociaţii , va avea in vedere atunci cand va fi necesar, sa completeze prezenta Politica de Confidentialitate cu informatii suplimentare in functie de specificul elementului de noutate aparut in modul de interactiune pe care o aveti cu noi prin intermediul Website-ului, precum ar fi, dar fara a se limita la: crearea de sectiuni noi pe Website, actualizarea configurarii cookies a Website-ului etc. Intr-un astfel de caz, forma actualizata a Politicii de confidentialitate se va regasi publicata pe Website.

2. DATE PERSONALE COLECTATE SI PRELUCRATE

Datele personale pe care BANU & Asociaţii  le colecteaza si prelucreaza sunt diferite in functie de caracteristicile interactiunii cu dvs. Astfel, colectam date de la utilizatorii Website-ului, care pot avea in principal calitatea de clienti/posibili clienti ai nostri sau de eventuali candidati la posturile pe care le avem deschise in cadrul societatii noastre de avocatura.
Tinem sa precizam ca de fiecare data cand un utilizator viziteaza Website-ul, indiferent daca detine sau nu calitatea descrisa mai sus, vor fi colectate in mod automat, temporar, oricare dintre urmatoarele date:
§ Date tehnice precum: adresa IP (Internet Protocol) folosita sa conectati computerul dvs. la internet, locatia retelei de internet, tipul sau versiunea de navigator/”browser” folosit, sistemul de operare, versiunea programului Flash, daca este permisa rularea programului JavaScript, rezolutia ecranului, abilitatea ecranului de a procesa culorile etc.;
§ Date despre vizita dvs., precum: sectiunile accesate pe Website, data, ora si durata vizitei pe anumite sectiuni, date despre locatie etc.

Datele personale colectate de BANU & AsociaţiiI  sunt prezentate in functie de specificul utilizatorul Website-ului, in cele ce urmeaza:

DATE CLIENTI/POSIBILI CLIENTI:

§ Detalii de contact: adresa de e-mail, numar de telefon mobil/fix, numar de fax, adresa de domiciliu/ resedinta cat si orice informatie furnizata in cadrul mail-ului transmis catre noi;
§ Detalii personale: nume, prenume, gen, cat si orice informatie furnizata in cadrul mail-ului transmis catre noi precum detalii profesionale: nume companie; pozitie, departament etc.

DATE CANDIDATI

In cazul candidatilor, in esenta vor fi colectate toate datele oferite de acestia prin intermediul curricullum vitae, cat si orice informatie furnizata in cadrul mail-ului transmis catre noi, precum:

§ Detalii de contact: adresa de e-mail, numar de telefon mobil/fix, adresa de domiciliu/ resedinta etc.
§ Detalii personale: nume, prenume, gen, data nasterii/ varsta etc.
§ Detalii profesionale: educatie si cursuri absolvite, nivel de cunostinte al altor limbi straini, nume companie, pozitie, department etc.

Totodata, precizam ca in contextul transmiterii de curriculum vitae si al documentelor care il pot insoti (precum scrisoare de intentie/scrisoare de recomandare) catre BANU & Asociaţii  prin intermediul Website-ului exista posibilitatea sa ajungem in posesia unor date personale speciale precum: rasa, etnia, orientarea politica, religia, convingerile filozofice sau de natura similara. Fiind cuprinse in CV, scrisoare de intentie sau scrisoare de recomandare, prelucrarea acestor categorii de date este aferenta desfasurarii procesului de recrutare pentru ocuparea pozitiilor vacante in cadrul societatii noastre.

3. SURSA DATELOR

Datele personale pe care BANU & AsociaţiiI  le proceseaza au fost obtinute in mod direct de la dvs., ca urmare a interesului pe care l-ati manifestat cu privire la noi prin accesarea Website-ului si prin corespondenta adresata noua, ulterior vizitei. In majoritatea cazurilor, aceste date au fost furnizate in vederea incheierii contractelor de asistenta juridica cu noi sau pentru ocuparea unui post in cadrul societatii noastre de avocatura.

4. TEMEIUL PRELUCRARII DATELOR

Temeiul legal in baza caruia BANU & Asociaţii  colecteaza si prelucreaza datele dvs. personale este in stransa legatura cu modul in care utilizati Website-ul si cu natura relatiei de interactiune/colaborare pe care o aveti sau o veti avea cu noi. Astfel, prelucrarea datelor dvs. personale este dusa la indeplinire de noi, fiind bazata, dupa caz, pe urmatoarele temeiuri legale:

CLIENTI/POSIBILI CLIENTI:

§ in vederea incheierii sau executarii contractelor de asistenta juridica;
§ pentru indeplinirea obligatiilor legale;
§ pentru indeplinirea unei sarcini care deserveste un interes public;
§ pentru deservirea unui interes legitim al nostru sau al altora.

CANDIDATI

§ pentru incheierea si executarea contractelor de colaborare ulterioare;
§ pentru indeplinirea unei sarcini care deserveste un interes public;
§ pentru deservirea unui interes legitim.

5. SCOPURI

Scopurile pentru care prelucram date cu caracter personal referitoare la dvs., ca urmare a utilizarii Website-lui, sunt in principal urmatoarele:

CLIENTI/ POSIBILI CLIENTI:

§ sa va punem la dispozitie utilizarea Website-ului;
§ sa va punem la dispozitie informatiile si serviciile de care puteti fi interesat, cand utilizati Website-ul sau suntem contactati prin intermediul acestuia;
§ sa operam in bune conditii Website-ul si sa pastram securitatea lui si a
sistemelor IT;
§ sa putem sa comunicam cu dvs;
§ sa dezvoltam serviciile noastre juridice si managementul aferent acestora;
§ sa ne conformam la obligatiile prevazute de lege;
§ sa va emitem facturi, in cazul in care deveniti clientul nostru;
§ sa putem preveni eventualele fraude.

CANDIDATI:

§ sa putem comunica cu dvs.;
§ sa putem recruta persoane potrivite pentru posturile disponibile;
§ sa evaluam candidatura dvs. si conformitatea cu cerintele BANU & Asociaţii ;
§ sa ne conformam la obligatiile prevazute de lege;
§ sa va punem la dispozitie utilizarea Website-ului;
§ sa operam in bune conditii Website-ul si sa pastram securitatea lui si a
sistemelor IT;
§ sa putem preveni eventualele fraude.

In cazul vizitatorilor website-ului care nu ajung sa aiba niciuna din calitatile descrise mai sus, scopul prelucrarii datelor, sunt in principal urmatoarele:

§ sa va punem la dispozitie utilizarea Website-ului;
§ sa va punem la dispozitie informatiile si serviciile de care puteti fi interesat, cand utilizati Website-ul;
§ sa operam in bune conditii Website-ul si sa pastram securitatea lui si a
sistemelor IT.

6. DIVULGARE DATE

BANU & Asociaţii nu are intentia de a divulga datele dvs. catre nicio alta entitate de pe teritoriul Romaniei, al Uniunii Europene si nici in afara spatiului UE.

Insa, exista posibilitatea ca divulgarea anumitor date sa fie necesara pentru a va putea pune la dispozitie utilizarea in bune conditii a Website-ului. Astfel, in acest sens putem divulga date catre furnizorii nostri de servicii privind serviciile aferente tehnice, internet, administrative, IT etc. Tinem sa precizam pe aceasta cale ca si lor le este aplicabila legislatia privind protectia prelucrarii datelor personale si ca in contarctele cu acestia exista obligatii specifice privind confidentialitatea si prelucrarea de date cu caracter personal.

Totodata, pe langa cei de mai sus, pot exista situatii in care divulgarea datelor personale ale dvs. sa fie necesara ca urmare a uneisolicitari adresate noua in temeiul legii de catre autoritati, organe abilitate de reglementare sau de aplicare ale legii etc. O astfel de divulgare se va face pentru a putea proteja drepturile noastre legale, si dupa caz ale altora (ex. pentru a preveni/semnala/sanctiona folosirea frauduloasa a Website-ului).

7. DREPTURI

In cele de mai jos, se regasesc drepturile dvs. prevazute de lege in cazul datelor prelucrate de BANU & Asociaţii , ca urmare a folosirii Website-ului de catre dvs. Astfel, aveti:

§ Dreptul de acces la date. Aveti drept de acces la datele dvs. pe care le prelucram, avand posibilitatea de a obtine informaţii cu privire la natura, prelucrarea si divulgarea acestor date. Dreptul dvs. de acces la aceste date poate fi limitat in masura in care va afecta in vreun fel obligatia avocatului de a pastra secretul profesional, in cazul in care au fost folosite in cadrul serviciilor aferente.

§ Dreptul la rectificarea datelor. Aveti dreptul ca datele dvs. ce sunt prelucrate de noi sa fie rectificate in masura in care sunt inexacte.

§ Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveti dreptul de a obtine de la noi stergerea datelor dvs. prelucrate de noi. Cu toate acestea, datele care au fost furnizate in vederea incheierii unui contract de asistenta juridica trebuie pastrate de catre avocat, conform obligatiilor legale exprese, prevazute de Statutul Avocatilor in acest sens.

§ Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor. Aveti dreptul de solicita si obtine restrictionarea prelucrarii datelor dvs. aflate in prelucrarea noastra.

§ Dreptul la portabilitatea datelor. Aveti dreptul de a transfera partial sau integral, catre un alt operator, datele dvs. pe care le prelucram. La realizarea portarii, se va avea in vedere pastrarea secretului profesional aferent datelor ce fac obiectul prelucrarii, potrivit prevederilor legale in vigoare.

§ Dreptul de a va opune la prelucrarea datelor Aveti dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dvs. de catre noi, atunci cand prelucrarea nu are loc conform cerintelor dvs. sau a prevederilor legale aplicabile prelucrarii.

§ Dreptul de a nu fi supus unor decizii automatizate, inclusiv profilarea.

§ Dreptul la retragerea consimtamantului. In cazurile unde prelucram datele dvs. in baza consimtamantului dvs., aveti dreptul de a va retrage consimtamantul oricand, iar aceasta retragere nu va afecta legalitatea prelucrarii datelor dvs. pe care am realizat-o anterior.

§ Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere. Aveti dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de catre noi.

Totodata, tinem sa mentionam ca aceste drepturi nu se aplica in toate cazurile si ca exista anumite exceptii de la ele. De asemenea, vom avea nevoie sa putem verifica cu certitudine identitatea dvs. inainte de a da curs anumitor solicitari.

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi, pentru a adresa orice intrebare cu privire la prelucrarea datelor dvs. sau la oricare din prevederile prezentei Politici de Confidentialitate, va rugam ne contactati intr-unul din urmatoarele moduri:
– Prin scrisoare cu confirmare de primire la una dintre urmatoarele adrese: sediu social – Str. Ion Luca Caragiale nr. 35, Sector 2, Bucuresti, birou de lucru – Strada Alexandru Philippide nr. 14 A, Sector 2, Bucuresti, sau prin
– E-mail: office@brnlegal.ro

8. TERMENUL DE PASTRARE

Datele personale in posesia carora suntem sunt prelucrate si stocate pe perioade de timp ce au in vedere conformarea la prevederile legale aplicabile.
la care se adauga necesitatile societatii noastre de avocatura de la momentul implinirii acestor termene, cat si situatia in care, prin lege, vor deveni aplicabile alte termene. In plus, termenele vor fi adaptate si dupa caz extinse, in toate acele situatii, in care apreciem ca datele sunt necesare, in vederea apararii sau exercitarii unor drepturi legale in justitie ale noastre.

9. MASURI DE SECURITATE A DATELOR

In cadrul BANU & Asociaţii , ne asiguram ca datele sunt prelucrate intr-un mod care asigura un grad de siguranta sporit al securitatii acestora, iar in acest sens implementam masuri tehnice si organizatorice adecvate impotriva distrugerii, pierderii, modificarii sau divulgarii neautorizate a lor. In acele cazuri in care securitatea datelor dvs. a fost afectata grav si exista un grad ridicat de risc cu privire la ele, veti primi din partea noastra o notificare in acest sens, cu semnalarea aspectelor ce au fost afectate. Analiza premergatoare acestor cazuri se va face intern si in conformitate cu prevederile legale care vizeaza aceste aspecte. In plus, mai mentionam ca sistemele noastre beneficiaza constant de protectie virtuala si de un acces controlat si securizat, iar serverele pe care sunt stocate datele dvs. se afla in Romania.

10. LINK-URI CATRE ALTE PAGINI WEB

Website-ul nostru poate contine contine link-uri catre pagini web apartinand altor entitati. Acestea au propriile conditii de utilizare si politici de confidentialitate, pe care ar trebui sa le cititi cu atentie inainte de le oferi orice fel de date personale. Tinem sa precizam faptul ca BANU & Asociaţii  nu detine controlul asupra acestor pagini terte, nu le monitorizeaza si nu poate fi tinuta raspunzatoare de modul de prelucrare al datelor dvs. efectuata de acestia si nici de continutul respectivelor pagini.

11. DESPRE COOKIES

Website-ul foloseste cookies (fisiere text de mici dimensiuni stocate in navigatorul/”browser-ul” dvs.), iar scopul este acela de a va recunoaste dintre alti utilizatori ai Website-ului. In esenta, cookies ne ajuta sa va punem la dispozitie o experienta utila atunci cand sunteti prezent pe Website si totodata ne permit sa optimizam viteza cu care puteti folosi Website-ul. Tinem sa precizam ca nu folosim cookies in acest moment pentru a efectua analize aferente activitatilor de marketing.
In acest moment, pe Website gasiti activ cookie-ul care este descris in cele de mai jos:

Tip Cookie Folosit de: Scop/Functie Timp de expirare
cookieConfirm Website Acest cookie este folosit pentru a tine minte optiunea utilizatorului de acceptare a cookies. Nedeterminata

In cazul in care doriti sa aflati mai multe despre cookies si despre modul in care acestea pot fi limitate sau chiar dezactivate, va rugam sa accesati www.aboutcookies.org, pentru detalii suplimentare in acest sens.

12. UTILIZARE WEBSITE

Daca in urma parcugerii prevederilor prezentei Politici de confidentialitate aferente utilizarii Website-ului, constatati ca nu sunt conforme cerintelor dvs., mentionam ca aveti posibilitatea de a inceta utilizarea lui. Continuarea folosirii Website-ului va constitui acceptul dvs. cu privire la conditiile de utilizare si a Politicii de confidentialitate aferente.

Prezenta Politica de Confidentialitate este aplicabila incepand cu data de 16 Iulie 2018 si a fost elaborata in conformitate cu cerintele si prevederile din Regulamentul EU nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.